פניתי לאונסק״ו: לשמור על קברו של הנביא נחום שנמצא בחבל כורדיסטאן שבעיראקפניתי לאונסק״ו

פניתי לאונסק״ו עם עוד עשרות חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית ודרשתי שיעשו הכל כדי לשמור על קברו של הנביא נחום שנמצא בחבל כורדיסטאן שבעיראק.

חברים יקרים,
קברו של הנביא נחום המוזכר בתנ״ך נשמר אלפי שנים על ידי יהודים שחיו בכורדיסטאן.
גם לאחר שלא נותרו יהודים במקום דאגו המקומיים לשמור על האתר.

השבוע, הגיעו אלי תמונות שמספרות על מצבו של האתר שנמצא באזור שלא יציב פוליטית, וסיפרו שהקבר בסכנת התמוטטות.

הקבר, הקדוש ליהודים, כמו אתרים קדושים בכל העולם הם נכסי תרבות השייכים לכל באי העולם – גם אלו המשתייכים לדתות אחרות, ועל כן, אינטרס של כל אחד מאתנו לפעול כדי לשמרם.

אני מודה לכל חברי הכנסת שנרתמו.

www.ynet.co.il