בזכיינית רשת התחייבו בפני הרשות השנייה להעלות את שיעור הדתיים, העולים החדשים, הערבים ונציגי "הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית" המועסקים בזכיינית על פי טבלה מפורטת ובאופן הדרגתי.

בזכיינית קשת התחייבו בפני הרשות השנייה לשפר את הגיוון בכוח האדם. בהצעת הזכיינית למכרז הובהר כי "החל משנת הזיכיון השלישית ואילך 33% מהעובדים והמנהלים החדשים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות הישראלית".

התחייבות הזכיינית רשת-נגה בע"מ לגיוון חברתי-תרבותי בכוח האדם, מתוך נספחי המכרז לערוץ 2, 2005

התחייבות הזכיינית רשת-נגה בע"מ לגיוון חברתי-תרבותי בכוח האדם, מתוך נספחי המכרז לערוץ 2, 2005

הרשות השנייה בדקה בשנים הראשונות שלאחר המכרז, וגילתה כי הזכייניות התקשו לעמוד במחויבות לגוון את כוח האדם שהן מגייסות, בפרט בכל הקשור לאוכלוסייה הערבית. למרות זאת, בכל הדו"חות שפרסמה הרשות השנייה מאז שנת 2009 ועד לשנה האחרונה אין כל התייחסות למחויבות בדבר גיוון בכוח אדם, לא לחיוב ולא לשלילה.

לקראת הפרסום על כך באתר זה לפני כחודשיים, פנתה מערכת "העין השביעית" בבקשת תגובה לרשות השניה ושאלה מדוע חדלה לפקח על סעיף זה. הרשות מעולם לא הגיבה.

כעת, בעקבות התערבות חברת-הכנסת קסניה סבטלובה (המחנה-הציוני), ניאותה הרשות השניה להסביר את אי אכיפת הסעיף במכרז. ח"כ סבטלובה, עיתונאית לשעבר ויושבת-ראש השדולה לחופש העיתונות וחופש הביטוי בכנסת, הגישה לפני כחודשיים שאילתה בסוגיה לשר התקשורת. היום (רביעי, 6.1), הגיעה התשובה.

"מהרשות השנייה נמסר כי בשנת 2009 מצאו לנכון גורמי המקצוע למקד את הפיקוח על התחייבויות הזכייניות בנושא הגיוון התרבותי בהיבטים אחרים רלוונטיים יותר לנושא מאשר ההתחייבות לגיוון בכוח האדם המועסק אצל הזכיינית", כתב השר יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, בתשובה לשאילתה של ח"כ סבטלובה.

לטענת הרשות, במקום להתמקד בגיוס עובדים מרקע מגוון, התמקדה בהתחייבויות אחרות של הזכייניות, כמו הכנת מאגר שמות של מוזמנים ואורחים המייצגים את הפריפריה הגיאורפית והחברתית, ושיתוף פעולה עם בתי ספר לטלוויזיה מרחבי הארץ וקליטת תלמידים מצטיינים מהם לשורות הזכייניות.

ח"כ קסניה סבטלובה בישיבת השדולה לחופש העיתונות וחופש הביטוי בכנסת, 23.11.15 (צילום: אורן פרסיקו)

ח"כ קסניה סבטלובה (צילום: אורן פרסיקו)

עוד מובהר במכתב של השר לוין כי מנכ"ל הרשות השנייה בפועל, ניר שוויקי, הודיע שבכוונתו להתייחס ישירות לנושא "ולבחון את ההתחייבויות לגיוון בכוח האדם המועסק ב'קשת' ו'רשת'". "ההתייחסות לנושא זה", כך מובטח, "תובא כבר בדוח הקרוב".

"צר לי על התגובה של הרשות השנייה, המעידה על זלזול בנושא של גיוון בייצוג חלקיה השונים של החברה הישראלית במכרזי תקשורת, ונותנת עוד דוגמא וטעימה של טעם רע באשר לזלזול הקיים בקרב הרשויות, כלל הרשויות, ביישום החלטות", מסרה ח"כ סבטלובה בעקבות תגובת הרשות. "החלטות מחליטים המון, וליישם לא מיישמים. כמובן שאנו כנבחרי ציבור יכולים לדבר ולדבר, אך בסופו של יום אם לא מיישמים את הכללים שנקבעו – אלו בעצם דיבורי סרק. אני מצרה על כך שכנראה נמשיך לראות את אותם הפרצופים על המסך, ללא כל גיוון וייצוג ראויים. הרשות נתנה מספר דוגמאות של דברים שהיא מתכננת לעשות אך היה להם שמונה שנים לעשות זאת, ותוצאות, אין".